Tidligere arrangementer

2019

DSTF Årsmøde 2019 – 6.-7. November 2019
Årets tema var “Novel aspects of liver function – disease, drug response and toxicology“. Der deltog cirka 70 personer i mødet, hvor der igen var “Early Career session”. Prisen for dedste orale præsentation i Early Career session blev vundet af David Højland Ipsen. Se mødets program her

DSTF forårsmøde og generalforsamling – 4. marts 2019 i Aarhus

Temaet for dette møde var: “From single genes to genome-wide associations? Mødet blev afholdt i Aarhus med omkring 75 deltagere.

          


2018

DSTF Årsmøde 2018 – 8.-9. November 2018

Årets tema var “Biomarkers in predictive toxicology and pharmacology: Risk Assessment” og der var omkring 60 deltagere fra både industrien og akademia.
I “Early Career Session” gik årets bedste orale præsentation til Camilla Schwartz (Danmarks Tekniske Universitet) og bedste poster præsentation til Erik Kaadt (Aarhus Universitet). Årsmødet 2018 var støttet af Aarhus Universitets Forskningsfond, Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology og Carlsbergfordet.

DSTF forårsmøde og generalforsamling – 12. marts 2018

DSTFs forårsmødet 2018 med temaet “Er det muligt at lave risikovurdering af kemikalier baseret på humane data og alternative metoder” blev afholdt i København. Efter det videnskabelige program (kl 14.00-16.00) var der generalforsamling for selskabets medlemmer. 


2017

DSTF årsmøde 2017

Årsmøde 2017 blev holdt på Sandbjerg Gods (Sønderborg) med cirka 90 registeret deltager. Årets tema var “Gut, Metabolism and Brain in Health and Disease”, og der var præsentationer fra både nationale og internationale talere. Ved “Early Career”-sessionen var der 21 indsendte abstrakt, hvor 6 blev valgt til oral præsentation og 15 til poster-præsentation. Anders Højgaard Hansen (Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet, Danmark) vandt prisen for bedste orale præsentation og Anne Louise Vestergaard (Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, Danmark) vandt prisen for bedste poster præsentation.

DSTF forårsmøde og generalforsamling – 16. marts 2017

DSTFs forårsmødet 2017 blev afholdt i København med foredrag af Overlæge dr. med. Mads R. Buhl, speciallæge i Tropemedicin og. Infektionsmedicin om “Zika og West Nile Virus og andre vektorbårne virussygdomme som spredes i takt med klimaændringer”. Efter foredraget var der generalforsamling for selskabets medlemmer. 


2016

DSTF årsmøde 2016

Årsmøde 2016 blev holdt på Sandbjerg Gods (Sønderborg) med temaet “Pharmacokinetics: Driving Research at the Interface between Pharmacology, Toxicology and Medicinal Chemistry“. Der var omkring 45 tilmeldte til mødet.