Velkommen

Dansk Selskab for Toksikologi og Farmakologi (DSTF) arbejder for at fremme selskabets to hovedområder i Danmark, i Norden samt i international sammenhæng. Selskabet er opdelt i to sektioner: farmakologisk og toksikologisk sektion, som begge består af én sektionsleder fra bestyrelsen samt underordnede sektionsrepræsentanter, der alle har en stærk baggrund i industrien og/eller den akademiske verden. DSTF arbejde består i at organisere medlemmer med beskæftigelse inden for de  repræsenterede discipliner, arrangere videnskaber møder af høj kvalitet samt varetage repræsentation i de internationale organisationer, herunder certificeringer.
Nationalt er DSTF medlem af paraplyorganisationen Dansk Selskab for Farmakologi (DSF). Internationalt er DSTF medlem af de farmakologiske organisationer EPHAR og IUPHAR og de toksikologiske organisationer EUROTOX og IUTOX.
Ønsker du at støtte selskabets arbejde og drage fordele af DSTFs medlemskab af internationale organisationer, kan du melde dig ind her på hjemmesiden. God fornøjelse på vores hjemmeside!


SFT seminar on the new EU Chemicals Strategy for Sustainability

Svensk Förening för Toxikologi afholder spændende seminar om “The New EU Chemicals Strategy for Sustainability” Torsdag den 9. september kl 13-15 , online via Zoom. Se program og zoom-link på deres hjemmeside.


EUROTOX 2021 afholdes virtuelt 27.september-1. oktober 2021

På grund af corona-situationen i Europa afholdes EUROTOX 2021 online – og arrangeres af Executive Committee.
Kongressen vil tilgengæld blive afholdt i København i 2024, hvor DSTF og Local Organising Committee vil have æren af at arrangere EUROTOX 2024 Flere informationer om årets konferencen kan ses på hjemmesiden www.eurotox2021.com.


Finansiel støtte til arrangementer arrangeret af nordiske farmakologiske / toksikologiske samfund

Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology (BCPT) yder støtte til arrangementer arrangeret af nordiske farmakologiske / toksikologiske samfund. Hvert af de nordiske medlemsforeninger inden for farmakologi / toksikologi, herunder datterselskaber, kan søge om økonomisk støtte på op til 7.000 Euro rettet mod arrangementer som videnskabelige møder, kurser, sommer- / vinterskoler osv. Læs venligst oplysningerne i oplysningsskema. Kommende deadline er 1 April, 1 August og 1 November hvert år. 


Professor Heikki Ruskoaho (Finland) is the BCPT Nordic Prize 2020 winner

Professor Heikki Ruskoaho from the University of Helsinki has been awarded the BCPT Nordic prize in Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology for 2020. The prize is awarded to Heikki Ruskoaho in recognition of his outstanding contributions to pharmacology for more than 30 years. See announcement from Thomas Kongstad Petersen, the Chairman of the Nordic Association for the Publication of BCPT


Professor Anton Pottegård (Denmark) is the BCPT Young Researcher Nordic Prize winner 2020

Professor Anton Pottegård from University of Southern Denmark has been awarded the BCPT Young Researcher Nordic Prize in Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology for 2020. The prize is awarded to Anton Pottegård in recognition of his outstanding contributions to pharmacology. See announcement from Niels Jessen, the Chairman of Danish Society for Pharmacology. 


DSTF årsmødet 2019 blev afholdt den 6.-7. November på Sandbjerg Gods, Sønderborg 

Årets tema var “Novel aspects of liver function – disease, drug response and toxicology“. Der deltog cirka 70 personer i mødet, hvor der igen var “Early Career session”. Prisen for dedste orale præsentation i Early Career session blev vundet af David Højland Ipsen. Se mødets program her.