Dansk Selskab for Toksikologi og Farmakologi (DSTF) arbejder for at fremme udviklingen af toksikologi og farmakologi i Danmark, i Norden samt i international sammenhæng.

Selskabet er opdelt i to sektioner: en farmakologisk og en toksikologisk sektion, som består af sektionsrepræsentanter, der alle har en stærk baggrund i industrien og/eller den akademiske verden. DSTFs arbejde består i at organisere medlemmer med beskæftigelse inden for de  repræsenterede discipliner, arrangere videnskabelige møder af høj kvalitet, samt varetage repræsentation i de internationale organisationer, herunder certificeringer.

Nationalt er DSTF medlem af paraplyorganisationen Dansk Selskab for Farmakologi (DSF). Internationalt er DSTF medlem af de farmakologiske organisationer EPHAR og IUPHAR og de toksikologiske organisationer EUROTOX og IUTOX.

Ønsker du at støtte selskabets arbejde og drage fordele af DSTFs medlemskab af de internationale organisationer, så kan du melde dig ind her

News

DSTF annual meeting 2023

Our annual meeting 2023 takes places October 9-10, 2023 at Sandbjerg Gods, Sønderborg. This year’s theme is “Reproduction and fetal development – pharmacological and toxicological aspects”.

The registration is open..