Velkommen

Dansk Selskab for Toksikologi og Farmakologi (DSTF) arbejder for at fremme selskabets to hovedområder i Danmark, i Norden samt i international sammenhæng. Selskabet er opdelt i to sektioner: farmakologisk og toksikologisk sektion, som begge består af én sektionsleder fra bestyrelsen samt underordnede sektionsrepræsentanter, der alle har en stærk baggrund i industrien og/eller den akademiske verden. DSTF arbejde består i at organisere medlemmer med beskæftigelse inden for de tre repræsenterede discipliner, arrangere videnskaber møder af høj kvalitet samt varetage repræsentation i de internationale organisationer, herunder certificeringer. Ønsker du at støtte selskabets arbejde, kan du melde dig ind her på hjemmesiden. God fornøjelse på vores hjemmeside!  

DSTF forårsmøde og generalforsamling 2019 afholdes mandag den 4. marts i Aarhus

Temaet for dette møde er: “From single genes to genome-wide associations? – programmet for forårsmødet findes her.
Alle (både medlemmer og ikke-medlemmer) kan deltage i mødet ved tilmelding via kontaktformularen her på siden.

Efter forårsmødet afholdes der generalforsamling for selskabets medlemmer (kl 16.00-17.00). DSTF vil være vært for lidt snacks og drinks mellem forårsmødet og generalforsamlingen. Se dagorden for generalforsamling her.

DSTF årsmødet 2018 blev afholdt den 8.-9. November på Sandbjerg Gods, Sønderborg 

Årets tema var “Biomarkers in predictive toxicology and pharmacology: Risk Assessment” og der var omkring 60 deltagere fra både industrien og akademia.
I “Early Career Session” gik årets bedste orale præsentation til Camilla Schwartz (Danmarks Tekniske Universitet) og bedste poster præsentation til Erik Kaadt (Aarhus Universitet).

Årsmødet 2018 var støttet af Aarhus Universitets Forskningsfond, Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology og Carlsbergfordet.
DSTF ønsker at takke alle som deltog eller bidrog til årsmødet 2018.

Årsmødet 2019 bliver ligeledes afholdt på Sandbjerg Gods den 6.-7. November 2019