Velkommen

Dansk Selskab for Toksikologi og Farmakologi (DSTF) arbejder for at fremme selskabets to hovedområder i Danmark, i Norden samt i international sammenhæng. Selskabet er opdelt i to sektioner: farmakologisk og toksikologisk sektion, som begge består af én sektionsleder fra bestyrelsen samt underordnede sektionsrepræsentanter, der alle har en stærk baggrund i industrien og/eller den akademiske verden. DSTF arbejde består i at organisere medlemmer med beskæftigelse inden for de  repræsenterede discipliner, arrangere videnskaber møder af høj kvalitet samt varetage repræsentation i de internationale organisationer, herunder certificeringer.
Nationalt er DSTF medlem af paraplyorganisationen Dansk Selskab for Farmakologi (DSF). Internationalt er DSTF medlem af de farmakologiske organisationer EPHAR og IUPHAR og de toksikologiske organisationer EUROTOX og IUTOX.
Ønsker du at støtte selskabets arbejde og drage fordele af DSTFs medlemskab af internationale organisationer, kan du melde dig ind her på hjemmesiden. God fornøjelse på vores hjemmeside!


April DSTF Virtual Spring Seminar

Der afholdes April DSTF Virtual Spring Seminar med titlen “From snake venom to antivenom” torsdag den 29. april kl 14. Mødet afholdes over Zoom: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/65856328934


Finansiel støtte til arrangementer arrangeret af nordiske farmakologiske / toksikologiske samfund

Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology (BCPT) yder støtte til arrangementer arrangeret af nordiske farmakologiske / toksikologiske samfund. Hvert af de nordiske medlemsforeninger inden for farmakologi / toksikologi, herunder datterselskaber, kan søge om økonomisk støtte på op til 7.000 Euro rettet mod arrangementer som videnskabelige møder, kurser, sommer- / vinterskoler osv. Læs venligst oplysningerne i oplysningsskema. Kommende deadline er 1 April, 1 August og 1 November hvert år. 


Call for prize winner candidates for the BCPT Nordic Prize and BCPT Young Researcher Nordic Prize 2021

Please see more information on the BCPT Nordic Prize and BCPT Young Researcher Nordic Prize. Deadline for submitting candidates is 1 August 2021.


Professor Heikki Ruskoaho (Finland) is the BCPT Nordic Prize 2020 winner

Professor Heikki Ruskoaho from the University of Helsinki has been awarded the BCPT Nordic prize in Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology for 2020. The prize is awarded to Heikki Ruskoaho in recognition of his outstanding contributions to pharmacology for more than 30 years. See announcement from Thomas Kongstad Petersen, the Chairman of the Nordic Association for the Publication of BCPT


Professor Anton Pottegård (Denmark) is the BCPT Young Researcher Nordic Prize winner 2020

Professor Anton Pottegård from University of Southern Denmark has been awarded the BCPT Young Researcher Nordic Prize in Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology for 2020. The prize is awarded to Anton Pottegård in recognition of his outstanding contributions to pharmacology. See announcement from Niels Jessen, the Chairman of Danish Society for Pharmacology. 


EUROTOX 2021 afholdes i København 26.-29. september 2021

DSTF har æren af at arrangere EUROTOX 2021 i København. Kongressen er finder sted fra 26. til 29. september 2021 og afholdes i Tivoli Kongrescenter. Informationer om konferencen kan ses på hjemmesiden www.eurotox2021.com.


DSTF årsmødet 2019 blev afholdt den 6.-7. November på Sandbjerg Gods, Sønderborg 

Årets tema var “Novel aspects of liver function – disease, drug response and toxicology“. Der deltog cirka 70 personer i mødet, hvor der igen var “Early Career session”. Prisen for dedste orale præsentation i Early Career session blev vundet af David Højland Ipsen. Se mødets program her.