Velkommen

Dansk Selskab for Toksikologi og Farmakologi (DSTF) arbejder for at fremme selskabets to hovedområder i Danmark, i Norden samt i international sammenhæng. Selskabet er opdelt i to sektioner: farmakologisk og toksikologisk sektion, som begge består af én sektionsleder fra bestyrelsen samt underordnede sektionsrepræsentanter, der alle har en stærk baggrund i industrien og/eller den akademiske verden. DSTF arbejde består i at organisere medlemmer med beskæftigelse inden for de tre repræsenterede discipliner, arrangere videnskaber møder af høj kvalitet samt varetage repræsentation i de internationale organisationer, herunder certificeringer. Ønsker du at støtte selskabets arbejde, kan du melde dig ind her på hjemmesiden. God fornøjelse på vores hjemmeside!  


 


EUROTOX 2020 er flyttet til 2021 og afholdes nu  i København 26.-29. september 2021

DSTF har æren af at arrangere EUROTOX 2020 i København. Kongressen er flyttet fra 2020 til 2021 og finder nu sted fra 26. til 29. september 2021 og afholdes i Tivoli Kongrescenter. Informationer om konferencen kan ses på hjemmesiden www.eurotox2020.com


BCPT Young Researcher Nordic Prize in Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology

The scientific journal Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, owned by the Nordic Association for the Publication of BCPT, has decided to establish a new prize, the BCPT Young Researcher Nordic Prize in Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology.  See more information.


Finansiel støtte til arrangementer arrangeret af nordiske farmakologiske / toksikologiske samfund

Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology (BCPT) yder støtte til arrangementer arrangeret af nordiske farmakologiske / toksikologiske samfund. Hvert af de nordiske medlemsforeninger inden for farmakologi / toksikologi, herunder datterselskaber, kan søge om økonomisk støtte på op til 7.000 Euro rettet mod arrangementer som videnskabelige møder, kurser, sommer- / vinterskoler osv. Læs venligst oplysningerne i oplysningsskema. Kommende deadline er 1. august 2020.


DSTF årsmødet 2019 blev afholdt den 6.-7. November på Sandbjerg Gods, Sønderborg 

Årets tema var “Novel aspects of liver function – disease, drug response and toxicology“. Der deltog cirka 70 personer i mødet, hvor der igen var “Early Career session”. Prisen for dedste orale præsentation i Early Career session blev vundet af David Højland Ipsen. Se mødets program her