Velkommen

Dansk Selskab for Toksikologi og Farmakologi (DSTF) arbejder for at fremme selskabets to hovedområder i Danmark, i Norden samt i international sammenhæng. Selskabet er opdelt i to sektioner: farmakologisk og toksikologisk sektion, som begge består af én sektionsleder fra bestyrelsen samt underordnede sektionsrepræsentanter, der alle har en stærk baggrund i industrien og/eller den akademiske verden. DSTF arbejde består i at organisere medlemmer med beskæftigelse inden for de tre repræsenterede discipliner, arrangere videnskaber møder af høj kvalitet samt varetage repræsentation i de internationale organisationer, herunder certificeringer. Ønsker du at støtte selskabets arbejde, kan du melde dig ind her på hjemmesiden. God fornøjelse på vores hjemmeside!  

 

DSTF årsmødet 2019 bliver afholdt den 6.-7. November på Sandbjerg Gods, Sønderborg 

Årets tema er “Novel aspects of liver function – disease, drug response and toxicology“. Mødet er åbent for både medlemmer og ikke-medlemmer, så husk at inviterer kollegaer og samarbejdspartner til mødet. Der vil igen i år være en “Early Career session” med orale og posterpræsentationer fra junior forskere.
Se programmet, læs mere om mødet og registering her. 

  

Sponsors of the Annual Meeting 2019: