Velkommen

Dansk Selskab for Toksikologi og Farmakologi (DSTF) arbejder for at fremme selskabets to hovedområder i Danmark, i Norden samt i international sammenhæng. Selskabet er opdelt i to sektioner: farmakologisk og toksikologisk sektion, som begge består af én sektionsleder fra bestyrelsen samt underordnede sektionsrepræsentanter, der alle har en stærk baggrund i industrien og/eller den akademiske verden. DSTF arbejde består i at organisere medlemmer med beskæftigelse inden for de  repræsenterede discipliner, arrangere videnskaber møder af høj kvalitet samt varetage repræsentation i de internationale organisationer, herunder certificeringer.
Nationalt er DSTF medlem af paraplyorganisationen Dansk Selskab for Farmakologi (DSF). Internationalt er DSTF medlem af de farmakologiske organisationer EPHAR og IUPHAR og de toksikologiske organisationer EUROTOX og IUTOX.
Ønsker du at støtte selskabets arbejde og drage fordele af DSTFs medlemskab af internationale organisationer, kan du melde dig ind her på hjemmesiden. God fornøjelse på vores hjemmeside!

Følg os på Facebook og LinkedIn


Join EPHAR 2021 to deepen your knowledge in pharmacology with plenaries, oral presentations and e-posters. Online registration form is available on the congress website https://www.ephar2021.org/registration/:
The Early registration deadline has been extended to 31 October and Abstract submission deadline is 30 October

The microbiome of the gut: Roles in health and disease

Danmarks farmaceutiske selskab afholder møde den 9. december kl 14.00-16.20 Benzon Auditorium, University of Copenhagen.
Deltagelse i mødet er gratis, men tilmelding er påkrævet.

Se mere om mødet og tilmelding her.


Call for IUPHAR Executive Committee Nominations Open

The International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) Nominations Committee is now accepting nominations for President-Elect, Treasurer and Executive Committee positions. Nominations are accepted by member societies only. If you would like to self nominate or have suggestion to others for the positions, please contact DSTF. Nominations are due 3 January 2022. The terms for all the positions will begin July 2022. See more on the IUPHAR webpage.


Professor Henrik Enghusen Poulsen, Denmark, is the BCPT Nordic Prize winner in Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology for 2021

Professor Henrik Enghusen Poulsen from the University of Copenhagen has been awarded the BCPT Nordic prize in Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology for 2021. The prize is awarded to Henrik Enghusen Poulsen in recognition of his outstanding contributions to pharmacology and toxicology for more than 40 years.

See the announcement from the Chairman of Nordic Association for the Publication of BCPT.


Finansiel støtte til arrangementer arrangeret af nordiske farmakologiske / toksikologiske samfund

Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology (BCPT) yder støtte til arrangementer arrangeret af nordiske farmakologiske / toksikologiske samfund. Hvert af de nordiske medlemsforeninger inden for farmakologi / toksikologi, herunder datterselskaber, kan søge om økonomisk støtte på op til 7.000 Euro rettet mod arrangementer som videnskabelige møder, kurser, sommer- / vinterskoler osv. Læs venligst oplysningerne i oplysningsskema. Kommende deadline er 1 April, 1 August og 1 November hvert år. 


DSTF årsmødet 2019 blev afholdt den 6.-7. November på Sandbjerg Gods, Sønderborg 

Årets tema var “Novel aspects of liver function – disease, drug response and toxicology“. Der deltog cirka 70 personer i mødet, hvor der igen var “Early Career session”. Prisen for dedste orale præsentation i Early Career session blev vundet af David Højland Ipsen. Se mødets program her.