Arrangementer

Egen arrangementer:

DSTF Årsmøde 2018 – 8.-9. November 2018

DSTF Årsmøde vil blive afholdt den 8.-9. november 2018 på Sandbjerg Gods (Sønderborg). Årets tema og foreløbigt program vil blive offentliggjort i starten af 2018. Vi glæder os til at se både nye og tidligere deltagere på mødet.

Allerede afholdte arrangementer:

DSTF forårsmøde og generalforsamling – 12. marts 2018

DSTF afholdes forårsmødet med temaet “Er det muligt at lave risikovurdering af kemikalier baseret på humane data og alternative metoder”. Efter det videnskabelige program (kl 14.00-16.00) vil der være generalforsamling for selskabets medlemmer. Det fulde program kan ses her.

 


Eksterne arrangementer som kan være af interesse for selskabet medlemmer:

 

4th World Clinical and Experimental Pharmacology and Toxicology Conference – 24-26. maj 2018
4th World Clinical and Experimental Pharmacology and Toxicology Conference afholdes 24.-26. maj 2018 i København, Danmark. Konferencens tema er “Current Challenges and Exploring New Facts in Pharmacology and Toxicology”. Konferencen arrangeres af JBR conference group, se mere og registrer på deres hjemmeside: http://jbrconferencegroup.com/conference116.html

Første Nordiske konference om Personlig Medicin – 30.maj-1. juni 2018
Den første nordiske konference om personlig medicin foregår fra 30. maj til 1. juni 2018 på Hotel Nyborg Strand i Nyborg, Danmark. Denne 3-dages konference vil fokusere på både de grundlæggende og kliniske aspekter af forskning vedrørende personlig medicin. Programmet vil bestå af samtaler og workshops inden for farmakogenetik, lægemiddelinteraktioner, epigenetik og andre faktorer, der kan forårsage variation i lægemiddelrespons blandt individer. Yderligere information kan findes på arrangørernes hjemmeside: http://www.norpm2018.com/

EUROTOX 2018 – 2.-5. September 2018
Dette års EUROTOX møde bliver afholdt i Bruxelles, Belgien i starten af September. Årets tema er “Toxicology Out of the Box”. Registring og abstrakt submission vil åbne snart. Følg med på arrangørerne hjemmeside her.

Kursus – Sikkerhed og risici ved tekniske nanomaterialer – 23.-24 oktober 2018
Kursets hovedmål er at give deltagerne information, som giver dem mulighed for at forstå nøgleproblemer relateret til teknisk fremstillede nanomaterialer. Helt specifikt fortæller kursets undervisere om, hvad vi lige nu ved om tekniske nanomaterialers egenskaber, om eksponering for materialerne, om deres helbredseffekter samt om udfordringerne ved risikovurdering og risikostyring, når tekniske nanomaterialer benyttes på arbejdspladserne. Kurset vil også give information om de aktuelle varme emner i især europæiske tilgange til fremme af sikkerheden i ENM. Kurset afholdes på Quality Hotel View, Malmö, Sverige

GPCP Pharmacology: The Next Generation – 31. oktober-2. November 2018
Konferencen vil dække en række spændende emner i Structure based pharmacology * GPCR signaling * G protein targeting * Novel biopharmaceutical ligands * Orphan receptor pharmacology * Nutrient receptor pharmacology * Neuropharmacology. Formålet med konferencen er at samle den næste generation af GPCR farmakologer, og derfor er mange early-career talere inviteret. Konferencen afholdes i København, og deltagelse er gratis (sponsoreret af Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology and the Carlsberg Foundation). Registreringsdeadline er 15. juni, se mere på arrangørerne hjemmeside.


 

Muligheder for ansøgning om tilskud til arrangementer:

Finansiel støtte til arrangementer arrangeret af nordiske farmakologiske / toksikologiske samfund

Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology (BCPT) yder støtte til arrangementer arrangeret af nordiske farmakologiske / toksikologiske samfund. Hvert af de nordiske medlemsforeninger inden for farmakologi / toksikologi, herunder datterselskaber, kan søge om økonomisk støtte på op til 7.000 Euro rettet mod arrangementer som videnskabelige møder, kurser, sommer- / vinterskoler osv. Læs venligst oplysningerne i oplysningsskema. Kommende deadline er 1. april 2018.

BCPT fokuseret Nordisk Konferencer
Hvert år sponsorer Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology (BCPT) 2-3-dages international, fokuseret nordisk konference om et emne, som er relevant for tidsskriftets emne. Se oplysninger om finansiel støtte på op til 40.000 Euro til en fokuseret nordisk konference inden for farmakologi og toksikologi. Frist for hvert år er 1. august 2018.

 

Har du et arrangement som du mener vil være af interesse for selskabet medlemmer, så lægger vi det gerne op på siden her. Kontakt os.