Arrangementer

Egen arrangementer:


Eksterne arrangementer som kan være af interesse for selskabet medlemmer:

SFT seminar on the new EU Chemicals Strategy for Sustainability

Svensk Förening för Toxikologi afholder spændende seminar om “The New EU Chemicals Strategy for Sustainability” Torsdag den 9. september kl 13-15 , online via Zoom. Se program og zoom-link på deres hjemmeside.


13th International Conference on Environmental Mutagens (ICEM), afholdes den 28. August – 2. September 2021 på Westin Hotel and Conference Centre i Ottawa, Canada.

Mødet tema er Maintaining Genomic Health in a Changing World. Keynote speakers er netop annonceret og listen kan ses her. Det endelig program vil blive offentliggjort i sommeren 2020.


EUROTOX 2021 afholdes i virtuelt 27. september – 1. oktober

På grund af corona-situationen i Europa afholdes EUROTOX 2021 online – og arrangeres af Executive Committee.
Kongressen vil tilgengæld blive afholdt i København i 2024, hvor DSTF og Local Organising Committee vil have æren af at arrangere EUROTOX 2024 Flere informationer om årets konferencen kan ses på hjemmesiden www.eurotox2021.com.


Relevante møder kan også ses på IUTOX-hjemmeside og på IUPHAR’s hjemmeside (under “IUPHAR Regional Conferences” og “Conferences of IUPHAR Member Societies”).


Muligheder for ansøgning om tilskud til arrangementer:

Finansiel støtte til arrangementer arrangeret af nordiske farmakologiske / toksikologiske samfund

Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology (BCPT) yder støtte til arrangementer arrangeret af nordiske farmakologiske / toksikologiske samfund. Hvert af de nordiske medlemsforeninger inden for farmakologi / toksikologi, herunder datterselskaber, kan søge om økonomisk støtte på op til 7.000 Euro rettet mod arrangementer som videnskabelige møder, kurser, sommer- / vinterskoler osv. Læs venligst oplysningerne i oplysningsskema. Deadline 3 gange årligt, 1. april, 1. august og 1 november.

BCPT fokuseret Nordisk Konferencer
Hvert år sponsorer Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology (BCPT) 2-3-dages international, fokuseret nordisk konference om et emne, som er relevant for tidsskriftets emne. Se oplysninger om finansiel støtte på op til 40.000 Euro til en fokuseret nordisk konference inden for farmakologi og toksikologi. Ansøgningsfrist hvert år 1. august.

Har du et arrangement som du mener vil være af interesse for selskabet medlemmer, så lægger vi det gerne op på siden her. Kontakt os.