Arrangementer

Egen arrangementer:


Eksterne arrangementer som kan være af interesse for selskabet medlemmer:


Relevante møder kan ses på IUTOX-hjemmeside og på IUPHAR’s hjemmeside (under “IUPHAR Regional Conferences” og “Conferences of IUPHAR Member Societies”).


Muligheder for ansøgning om tilskud til arrangementer:

Finansiel støtte til arrangementer arrangeret af nordiske farmakologiske / toksikologiske samfund

Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology (BCPT) yder støtte til arrangementer arrangeret af nordiske farmakologiske / toksikologiske samfund. Hvert af de nordiske medlemsforeninger inden for farmakologi / toksikologi, herunder datterselskaber, kan søge om økonomisk støtte på op til 7.000 Euro rettet mod arrangementer som videnskabelige møder, kurser, sommer- / vinterskoler osv. Læs venligst oplysningerne i oplysningsskema. Deadline 3 gange årligt, 1. april, 1. august og 1 november.

BCPT fokuseret Nordisk Konferencer
Hvert år sponsorer Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology (BCPT) 2-3-dages international, fokuseret nordisk konference om et emne, som er relevant for tidsskriftets emne. Se oplysninger om finansiel støtte på op til 40.000 Euro til en fokuseret nordisk konference inden for farmakologi og toksikologi. Ansøgningsfrist hvert år 1. august.

Har du et arrangement som du mener vil være af interesse for selskabet medlemmer, så lægger vi det gerne op på siden her. Kontakt os.