Verificering som studerende

Mange tak for din indmeldelse. For at kunne aktivere dit medlemskab, bedes du uploade dokumentation for at du er studerende.

Dokumentation kan være indskrivningbekræftelse, din kontrakt eller en anden erklæring fra studiestedet.