Forretningsorden

Forretningsorden for Bestyrelsen i DSFTM

Status: Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 23.9.2014

1.0 Ansvarsområder for Medlemmer af Bestyrelsen:

Formand

 • Overordnet ansvar for at Selskabets vedtægter overholdes
 • Overordnet ansvar for at Selskabets aktiviteter følger Årshjulet
 • Udarbejdelse af dagsorden og indkaldelse til bestyrelsesmøde
 • Ansvarlig for den it-tekniske del af Selskabets hjemmeside

Kasserer

 • Overordnet ansvar for Selskabets økonomi
 • Udarbejdelse af årsregnskab og budget
 • Løbende betalinger og indbetalinger

Sekretær

 • Tage referat af bestyrelsesmøder og udsende disse
 • Ekstern kommunikation
 • Skriftlig kontakt med Selskabets medlemmer

Sektionsleder – Farmakologi, Toksikologi og Medicinalkemi

 • Nedsættelse af en velfungerende arbejdsgruppe
 • Organisation af årligt fagspecifikt møde (se §2.4)
 • Medlemskab af bestyrelsen for internationale selskaber
 • Videreformidling af nyheder fra internationale selskaber

Virksomhedskontakt

 • Ansvarlig for kontakt til virksomheder omkring sponsorater mm.

2.0 Opnåelse af Økonomisk Støtte fra Selskabet

2.1 Bestyrelsesmedlemmers deltagelse i bestyrelsesmøder ifm. Selskabets tilknyttede Internationale Organisationer, IUPHAR, EPHAR, IUTOX, EUROTOX og EFMC

Der refunderes efter bilag: Flybillet (økonomi), lokal transport samt 1 hotelovernatning i henhold til Statens takster. Anslået for Europa i DKK, 2.500 + 500 + 1.000 = 4.000,- For oversøiske destinationer 4.500 + 500 + 1.000 = 6.500,-

Dagsorden skal vedlægges som dokumentation

2.2 Bestyrelsesmedlemmers transportudgifter ifm deltagelse i Bestyrelsesmøder i DSFTM og DSF

Der refunderes efter bilag

2.3 Bestyrelsesmedlemmers deltagelse i Selskabets videnskabelige møder hvor der opkræves betaling

Deltagelse sker uden beregning

2.4 Møder i Sektionerne som fremmer selskabets formål og er åbne for Selskabets medlemmer uden beregning.

Et møde pr kalenderår med ca. 20-40 deltagere. Program samt budget skal godkendes i Bestyrelsen. Udgifter som kan refunderes efter bilag (i alt max DKK 10.000):

– Rejse- og opholdsudgifter for inviterede foredragsholdere

– Forplejning i forbindelse med mødet

– Middag med foredragsholdere/arrangører (takster iflg. Statens regler).

2.5 Videnskabelige møder hvor der opkræves betaling for deltagelse

Ansøgning indsendes til Bestyrelsen indeholdende: Videnskabeligt program, budget med forslag til dækning af underskud/overskud. Ansøgningen behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.