Dansk Selskab for Toksikologi og Farmakologi

Dansk Selskab for Farmakologi, Toksikologi og Medicinalkemi (DSFTM) bliver til  Dansk Selskab for Toksikologi og Farmakologi (DSTF).

I forbindelse med ændringen af vores selskab arbejder vi øjeblikket på at oprette en ny hjemmeside. Tak for tålmodigheden.